21. 04. 2019 Slávenie sv. omše začalo o 18.00 hod. slávnostným vstupom sprievodu cez hlavný vchod baziliky. Sv. omšu svojím spevom doprevádzal farský zbor Lumen. Sv. omši predsedal farár a rektor baziliky o. Rastislav Ivanecký OSPPPE.

V homílii, ktorú predniesol prítomným veriacim okrem iného zdôraznil skutočnosť, že keď čítame stať o poslednej večeri Pána Ježiša nenájdeme zmienku o jedení veľkonočného baránka, ktorý pre židovskú obec tvoril podstatu večere Paschy.  Evanjelisti tým chceli zdôrazniť, že veľkonočným baránkom je sám Kristus, ktorý sedí v kruhu apoštolov. Takto On sám mení podstatu tejto spomienkovej večere na niečo oveľa viac. V koncelebre s o. Rastislavom boli kapláni  o. Leander Pietras OSPPE, o. Kazimír Kogut OSPPE a o. Martin Gajarský OSPPE.

                                                                                                                                Veronika F.

Zelený štvrtok