V nedeľu dňa 13. januára 2019 sa v našej bazilike so začiatkom o 10.30 hod. konala slávnostná odpustová sv. omša ku cti sv. Pavla prvého pustovníka, patróna rádu pavlínov. Pred sv. omšou otcovia pavlíni s pozvanými kňazmi zaspievali pri bočnom oltári spomínaného svätca Hymnus k sv. Pavlovi pustovníkovi pred jeho prinesenými relikviami. Hlavným celebrantom a súčasne aj kazateľom bol vdp. ThDr. Jozef Gnip  PhD. farár – dekan Trebišov. Ako pozvaný čestný hosť v koncelebre bol vdp. ThLic. Štefan Albičuk farár – dekan Vranov nad Topľou. Spolu s hosťami v koncelebre boli aj domáci otcovia pavlíni o. Leander Pietras OSPPE, o. Kazimír Kogut OSPPE, o. Konrád Blicharski OSPPE a farár a rektor baziliky o. Rastislav Ivanecký OSPPE.  

   Vo svojej homílii vdp. Gnip okrem iného  poukázal na to, že pustovník Pavol odišiel na púšť, aby tam žil  sám o samote s Bohom (bol tam 90 rokov). Jeho odkazom pre nás ľudí dneška  je, aby sme sa  aj my naučili byť osamote s Bohom a to aspoň 5 minút denne.

   Sv. omšu obohacoval svojím spevom farský zbor  Lumen. Veriaci po sv. omši poďakovali hosťom, ale aj otcom pavlínom a na znak úcty a vďaky im venovali kytice a ruže. Po požehnaní mali všetci prítomní možnosť uctiť si relikvie sv. Pavla prvého pustovníka.  
                                                                                                                               Veronika F.

Pavlínsky odpust 2019