Dňa 5. 12.2018 o 18.00 sa konala sv. omša za účasti detí. Už pred sv. omšou bolo v kostole cítiť očakávajúcu atmosféru. Sv. omšu celebroval o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky. Vo svojej homílii priblížil deťom postavy starého zákona Izáka a Jakuba.

   Sv. omšu svojím spevom obohacoval detský farský zbor Bambino Luci.  Po sv. omši mládež pri bazilike zahrala prítomným deťom scénku, ktorej hlavným hrdinom bol mladý Mikuláš. Keďže chcel pomôcť trom sestrám istého chlapca s vydajom a postupne na okne nechával mešce s peniazmi, aby sa mohli počestne vydať. Deti scénku pozorne sledovali. Na záver zavítal medzi deti samotný biskup Mikuláš. Pár detí Mikulášovi odvážne zaspievalo a zarecitovalo, začo si vyslúžili krásny potlesk. Nakoniec  nastala dlho očakávaná chvíľa rozdávania sladkostí.

                                                                                                                             Veronika F.

Mikuláš 2018