Dňa  18. októbra sa deti našej farnosti zapojili do akcie pod názvom Milión detí sa modlí ruženec, v ktorej prosili o pokoj a jednotu vo svete.

Deti sa pomodlili rozjímavú modlitbu sv. ruženca pol hodinu pred sv. omšou o 18.00 hod.  Rozjímania predčítaval kaplán o. Konrád Blicharski OSPPE. Deti po jednom pristupovali k mikrofónu a modlili sa modlitbu  Zdravas Mária. Na záver o. Konrád pochválil účasť všetkých prítomných detí, ktoré ochotne reagovali na pozvanie a prišli sa pomodliť sv. ruženec.
Sv. páter Pio povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“
                                                                                                                                Veronika F.

Milión detí sa modlí ruženec