V nedeľu 23.9.2018 pri sv. omši o 11.00 hod. bolo slávnostné poďakovanie  za tohoročnú úrodu. Pri tejto príležitosti ochotné ženy naaranžovali  výzdobu z prinesených plodov tohoročnej úrody, ktoré darovali veriaci z Vranova i okolia.

   Výzdoba bola pripravená pri bočnom oltári sv. Pavla prvého pustovníka pod relikviárom sr. Zdenky. Sv. omšu celebroval kaplán o. Kazimír Kogut OSPPE.  Vo svojej homílii okrem iného poukázal na príklade spokojného gazdu, ktorý pracoval na svojom poli a za všetko bol vďačný Bohu, na nutnosť dôvery Bohu a potrebu pokory, ktorá neraz absentuje v našich životoch.

                                                                                                                               Veronika F. 

Poďakovanie za úrodu 2018