V piatok 21. septembra 2018 pri večernej sv. omši sa udiali hneď tri slávnosti naraz. Na úvod sv. omše všetkých privítal o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky. Vysvetlil, že prvá oslava sa týka výročia posvätenia baziliky. Druhá  oslava sa týka prinesenia kópie putovnej sochy Panny Márie fatimskej s nepoškvrneným srdcom.

    Putovnú sochu priniesli traja rehoľníci zo združenia Heroldov (hlásateľov) evanjelia: rehoľný kňaz p. Pablo Werner (španielskeho pôvodu) a rehoľní bratia Plinio a Rogerio (Brazílčania).  Tretia oslava sa týkala požehnania ďalších štyroch kaplniek, ktoré budú putovať medzi novými 120 rodinami v meste Vranov nad Topľou a jeho okolí. (Slávnosť požehnania prvej kaplnky sa tu odohrala minulý rok 22.09.2017. Každá kaplnka putuje len v jednej skupine pozostávajúcej z 30 rodín. Apoštolát Kaplniek má za účel posilniť vzťahy rodín s Najsvätejšou Pannou, venujúc zvláštnu pozornosť tým rodinám, ktoré z rôznych dôvodov prestali chodiť do kostola. Je to apoštolát rodín v rámci Novej evanjelizácie, ku ktorej nás vyzýval za svojho života sv. Ján Pavol II. )
   Hlavným celebrantom sv. omše bol o. Dárius Čarš, rodák z Vranova nad Topľou, ktorý pracuje na misiách v Mexiku. Homíliu predniesol hosť zo španielska p. Pablo Werner, v ktorej uistil prítomných, že nebeská Matka  je neustálou našou orodovníčkou, ku ktorej sa môžeme vždy utiekať a na ktorej príhovor už bolo zachránených mnoho ľudských duší. Spomenul jeden reálny prípad väzenkyne, ktorá tesne pred smrťou (zhodili ju z 3.poschodia), sa pomodlila (na prosbu kňaza) k Panne Márii, po chvíli pocítila ochotu  sa vyspovedať a zmieriť sa s Bohom. Tlmočil o. Dárius.

   Na záver po sv. omši bratia Plinio a Rogerio preniesli kópiu sochu fatimskej Panny Márie s nepoškvrneným srdcom z podstavca bližšie k ľudu. Takto si prítomní veriaci mohli osobne uctiť matku Božiu, pričom si odniesli na pamiatku obrázok tejto kópie s modlitbou.  
                                                                                                                             Veronika F.

Výročie baziliky 2018