Sobotňajší program začal o 16.30 hod. modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, ktorý si pripravili a viedli rehoľné sestry z Kongregácie sestier matky Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove. V čase od 17.00 do 17.50 hod. sa veriaci modlili bolestný sv. ruženec, ktorý pripravili a viedli rehoľné sestry z Kongregácie  školských sestier de Notre dame, pôsobiace vo farnosti Vranov -Juh.
Večerná slávnostná sv. omša začala o 18.00 hod. Hlavným celebrantom bol vranovský rodák o Dárius Čarš, misionár v Mexiku.

   Spolu s ním v koncelebre boli: provinciál rádu pavlínov na Slovensku o. Martin Lehončák OSPPE, ďalej rodák z Vranova vdp. Adriián Pruša, kaplán v Humennom,  vdp. Branislav Babjak, kaplán v Trebišove a o. Rastislav Ivanecký OSPPE, prior vranovského kláštora a rektor baziliky. V asistencii vypomáhal diakon pavlín Juraj Tirpák OSPPE, rodák z Vranova nad Topľou.  

   Kazateľ o. Dárius okrem iného povzbudil prítomných, že je dôležité, aby si z každej sv. omši niečo odniesli domov vo svojich srdciach. Aby sme sa vo svojom duchovnom živote nepomýlili, podobne ako chlapec, ktorý šiel do cirkusu, avšak po zahliadnutí  pouličného reklamného sprievodu sa vrátil domov, keďže to naivne pokladal za hlavné predstavenie... na tomto príklade chlapca kazateľ ukázal, že je dôležité skúmať vo svojich srdciach, či sme vo svojom duchovnom živote dospeli k podstate, alebo sme ostali len kdesi na začiatku pri vonkajšku a „zabudli“ vstúpiť do „vnútra“. Sv. omšu svojím spevom doprevádzali oba domáce farské zbory Lumen a Bambino Luci.

   Záver  sv. omše patril poslednej časti Deviatnika - spievaného hymnu k Vranovskej Panne Márii.


                                                                                                                             Veronika F.

Odpust-sobota