Predposledný deň deviatnika ukončili hostia otcovia dominikáni cyklus svojich príhovorov. Sv. omšu celebrovali o. Matúš František Kušnír OP a o. Martin  Stanislav Kolivoška OP. Spolu s nimi v koncelebre bol vranovský kaplán pavlín o. Konrád Blicharski OSPPE.

   o. Matúš sa vo svojej homílii  ujal témy Panny Márie a jej nepoškvrneného srdca. Panna Mária pri zjaveniach povedala: „Moje nepoškvrnené srdce nakoniec zvíťazí“. Kazateľ zdôraznil, že  Panna Mária bola pred vekmi vyvolená, teda od stvorenia sveta, a bude nás brániť a ochraňovať až do konca sveta. Zlý duch pred ňou kapituluje.
  
   Na záver sv. omše v mene celej farnosti otec Konrád poďakoval hosťom za ich účinkovanie, za duchovné slovo i za slúženie sv. omše. Otcovia dominikáni popriali veriacim našej farnosti, aby si uchovali vieru a vytrvali v Božej prítomnosti až do konca svojho života.
                                                                                                                              Veronika F.

deviatnik 8