Pomaly vrcholí príprava na nedeľňajšiu odpustovú slávnosť. Hlavným celebrantom večernej sv. omše siedmeho dňa (6.9.2018)  bol opäť dominikán o Martin  Stanislav Kolivoška OP. V koncelebre spolu s ním bol o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár baziliky. V asistencii bol diakon Juraj Tirpák OSPPE.

   Po úvahách o viere a nádeji nasledovala téma: láska. Kazateľ o. Stanislav rozviedol množstvo myšlienok na túto tému. Jednou z nich bolo, že viera sa dosiahne, nádej sa naplní, ale láska nikdy nezanikne. Láska je večná. Keď raz prídeme pred Božiu tvár nemali by sme tam prísť s prázdnymi rukami. Treba tu na zemi konať dobré skutky. Konať skutky pre blížnych s láskou. Všetci tí, ktorí prežili klinickú smrť sa zhodujú v jednom: chcú úplne zmeniť svoj život a konať len a len dobro a dobré skutky.
V rámci homílie prítomní veriaci okrem iného dostali aj domácu úlohu, ktorá spočívala v prečítaní si najznámejšej stati o láske, ktorú napísal sv. apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom (1Kr 13).

   Opäť záver po sv. omši tvoril spev hymnu k Vranovskej Panne Márii.
                                                                                                                              Veronika F.

deviatnik 7