Tak ako uvádza program aj vo štvrtý deň deviatnika pri večernej sv. omši sa v rámci homílie prihováral jeden z otcov dominikánov. Dnes to bol o. Martin  Stanislav Kolivoška OP. Celú homíliu venoval téme viery.

    Jedna z myšlienok, ktorá odznela bola, že ten, kto verí sa určite modlí, alebo ešte lepšie povedané ten, kto verí, miluje. Človek by mal úplne dôverovať Bohu. Zveriť mu úplne svoj život, tak ako to urobila Matka Božia. Veriaci človek nemá strach, čo bude a ako bude, pretože všetko vkladá s dôverou do Božích rúk. Spolu v koncelebre pri sv. omši bol o. Kazimír Kogut OSPPE a diakon Juraj Tirpák OSPPE.

                                                                                                                               Veronika F.

deviatnik 5