Tradične, ako každý rok, pred odpustovou slávnosťou Narodenia Panny Márie sa dňom 31. augusta začal v našej bazilike Deviatnik.

Táto duchovná príprava má poslúžiť okrem iného k uvedomeniu si hĺbky sviatku, ktorému je zasvätená naša bazilika, pri ktorom môžeme získať  úplné odpustky. Hlavným celebrantom prvého dňa bol vranovský dekan vdp. ThLic. Štefan Albičuk, farár Farnosti Vranov – Juh. Spolu s ním v koncelebre boli o. Gregor Wach OSPPE, kaplán v Trnave, o. Ondrej Kentoš OSPPE, rektor baziliky v Šaštíne a o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky Vranov nad Topľou.  V asistencii napomáhal diakon vranovský rodák Juraj Tirpák OSPPE.
   Vo svojej homílii hlavný celebrant rozoberal postavu  Panny Márie, ktorá v dejinách Cirkvi zohráva úlohu mosta, ktorý spája človeka s Bohom.   Vo svojom uvažovaní poukázal aj na skutočnosť, že Mária bola od vekov vyvolená Bohom. Jej narodenie bolo naplánované od počiatku sveta. Boh si ju vyvolil za Matku svojho syna. Božia matka túto svoju úlohu pochopila, s pokorou prijala a svojím životom nám ukázala, že dôležité pre človeka je plniť Božiu vôľu. Každý človek by mal podobne ako ona pochopiť, čo je jeho úlohou, čo je jeho zmyslom života, prečo je tam kde je, prečo je na tom či inom poste, alebo funkcii a následne konať skutky, ktoré budú svedčiť o dobre, teda o Božom dobre tam, kde sme.  
   Na záver sv. omši zaspievali kňazi spolu s veriacimi hymnus k Vranovskej Panne Márii.
                                                                                                                              Veronika F.

deviatnik 1