V pondelok 27. augusta 2018 sa konala o 18.30 hod. v Bazilike Narodenia Panny Márie slávnostná sv. omša pri príležitosti 310. výročia slzenia obrazu Vranovskej Panny Márie.  Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol vdp. Peter Novák, farár v Zborove.

    V koncelebre spolu s ním boli kňazi rodáci z Vranova nad Topľou: vdp. Stanislav Fedor (farár v Plechoticiach), vdp. Dárius Čarš (misionár v Mexiku) a diakon Juraj Tirpák OSPPE (Poľsko). Všetkých prítomných na úvod sv. omše privítal o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky vo Vranove nad Topľou.  
Vo svojej homílii sa vdp. Peter Novák zamýšľal nad tým,  čo asi bolo dôvodom znamenia, ktoré sa prejavilo krvavým slzením Panny Márie na obraze v roku 1708.  Jeho úvaha sa niesla v duchu rozjímania nad otázkou: „Prečo Matka plače“?  Na záver svojho príhovoru všetkých povzbudil, aby sme robili a konali vo svojich životoch tak, aby Matka – nebeská Matka, nikdy nemusela plakať. A to bude vtedy, keď budeme konať „všetko, čo jej Syn povie.....“. Sv. omšu svojím spevom obohacoval farský zbor Lumen. Plynule po slávnosti nasledovala tradičná sviečková procesia s kópiou milostivého obrazu ulicami v blízkosti baziliky. Sprievod sa niesol v duchu modlitby sv. ruženca a spevu mariánskych piesní. Medzi jednotlivými desiatkami sa veriaci striedali v nesení kópie obrazu. Po návrate do baziliky veriaci spoločne zaspievali Hymnu k Vranovskej Panne Márii.  

                                                                                                                              Veronika F.

Výročie slzenia obrazu 2018