Pozývame vás na svätú omšu do Kostola sv. Štefana Kráľa v N.Kelči pri príležitosti 5.výročia umrtia p. Petra Bujka SJ.

peter bujko