Pri príležitosti 60. výročia kňazstva (6.7.2018) o. Leandra Pietrasa OSPPE sa konala v nedeľu 8. júla 2018 slávnostná sv. omša o 11.00 hod v našej bazilike minor.

     Zúčastnili sa na nej kňazi vranovského  i trebišovského dekanátu, ďalej kňazi rodáci z Vranova nad Topľou,  miestni otcovia pavlíni, ale i pavlíni z Trnavy a Šaštína na čele s provinciálom slovenskej pavlínskej kvázi-provincie o. Martinom Lehončákom OSPPE. Vo svojej homílii o. Martin Lehončák OSPPE okrem iného pripomenul význam a dôležitosť kňazstva vo svete. Na záver príhovoru vyzdvihol skromnú povahu jubilanta i neustálu pripravenosť v kňazskej službe,  a poprial mu, aby mu Boh udelil v štedrosti do ďalších rokov 7 darov Ducha Svätého.
    Sv. omšu svojím spevom obohatili oba farské zbory Bambino Luci a Lumen.
Pred požehnaním zazneli pre jubilanta gratulácie a poďakovania od farníkov (predniesli manželia Bradovkovci) , od kňazov (predniesol  vranovský dekan vdp. ThLic. Štefan Albičuk). Plejádu blahoprianí uzavrel vdp. Roman Haško, ktorý  prečítal pozdravný list od košického arcibiskupa Mons. B. Bobera.
    Na záver sa jubilant prihovoril všetkým prítomným a podelil sa so svojimi osobnými duchovnými životnými darmi, ktoré si vyprosil od nebeskej Matky Panny Márie a za ktoré je nesmierne vďačný. Slávnosť bola ukončená spoločným zaspievaním piesne k vranovskej Panne Márii, ktorej text i skladbu zložil samotný oslávenec.
                                                                                                                                Veronika F.

o. Leander - 60.výročie knažstva