Tak ako pred rokom, aj tento rok sme sobotu vymenili za rozprávky a vybrali sa spolu eRkári a náš zbor Bambino Luci na Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec. Tento rok bola púť spojená so 160.výročím od zjavení Panny Márie v Lurdoch.

   Vystúpili sme ale v Ličartovciach a vydali sme sa na ceste spoznávania života sv.Bernadety a premýšľali sme nad tým, ako aj my deti môžeme byť nositeľmi pokoja vo svete. Počas putovania sme za splnenie úloh získavali nálepky, ktoré nám vytvorili na konci desiatok ruženca. Na konci cesty sme sa pomodlili desiatok ruženca, mali sme katechézu a už nás čakal obed, ktorý nám pripravili domáci. Po obede boli pripravené rôzne hry, erko tance, domáci bublifuk, tiež sme si mohli vyskúšať streľbu z luku, či iné aktivity, ktoré si pre nás pripravili erkári a skauti. Potom už nasledoval najdôležitejší bod programu a to svätá omša, ktorú celebroval otec arcibiskup Bernard Bober. Svätú omšu doprevádzal svojím spevom náš zbor Bambino Luci. Po omši sme spokojní, dobre naladení odchádzali domov.
                                                                                                                                      Klára D.

Arcidiecézna púť detí do Obišoviec