Dňa 21. apríla 2018 košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč pri slávnostnej sv. omši o 10.00 hod.  udelil sviatosť birmovania mladým ľuďom z našej farnosti Vranov – Sever. V úvode tejto slávnosti farár o. Rastislav Ivanecký OSPPE stručne oboznámil otca biskupa, ako vyzeral priebeh prípravy na túto dôležitú udalosť. Z tohto príhovoru vyberáme:   

   V septembri 2016 sa na prípravu k sviatosti birmovania prihlásilo 92 mladých ľudí. Príprava prebiehala v troch rozmeroch. Prvý – vedomostný- sme realizovali na farských katechézach, na ktorých sme sa stretávali pravidelne sobotami predpoludním počas školského roka. Druhý rozmer – spoločenský, pri ktorom sme sa snažili prebudiť v birmovancoch pocit spolupatričnosti a prináležnosti jeden k druhému, k farskej rodine ako aj k svätej Cirkvi. To sa dialo predovšetkým stretávaním a zapojením sa niektorých birmovancov do už existujúcich farských spoločenstiev. Tretí, veľmi dôležitý rozmer bol ten duchovný. Duchovný život sme v mladých prehlbovali mládežníckymi svätými omšami, piatkovými chválami, ako aj evanjelizačným kurzom Alfa.  

   Do prípravy boli zapojení traja kňazi, dvaja laickí katechéti a asi pätnásti animátori z nášho farského spoločenstva SpB.
Z tejto prípravy postupne odpadli štyria mladí, a tak sme za pripravených na prijatie tejto sviatosti uznali 88 osôb 39 chlapcov a 49 dievčat. Prevažne sú to stredoškoláci, zopár osôb je starších....
Otec biskup vo svojej homílii zdôraznil váhu a dôležitosť daru – sviatosti birmovania. Svätú omšu svojím spevom doprevádzal farský mládežnícky zbor Bambino Luci.   
                                                                                                                             Veronika F.

Sviatosť birmovania