Život každého človeka je o rozhodovaní. Áno alebo Nie. Mnohé z nich sú zanedbateľné. Niektoré o čosi vážnejšie a prídu aj také, ktoré sú na celý život. K takému rozhodnutiu pristúpil aj náš farník, brat Juraj Tirpák, a to 9.4.2018 na Jasnej Góre, v kaplnke pred obrazom Matki Boskiej Częstochowskiej.

Nedokážem opísať radosť, ktorú sme cítili my, jeho kamárati v momente, keď skladal večné sľuby. O čo väčšia musela byť radosť jeho najbližšej rodiny, či jeho samého.

          V Czestochowej sme mali možnosť stráviť 2 dni, keďže sme dorazili o deň skôr. Na osobné stretnutie s Ďurim prišiel čas hlavne na slávnostnom obede po večných sľuboch. Radosť a spokojnosť bolo cítiť z oboch strán. Aj keď to boli len 2 dni, bol to veľmi požehnaný čas.

                                                                                                                         Erika Kušnírová

 

Večné sľuby Juraj Tirpák