Slávenie Veľkonočného trojdnia začalo v našej bazilike tradične slávnostnou sv. omšou o 18.00 hod na Zelený štvrtok. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky.

Spolu s ním v koncerte boli o. Leander Pietras OSPPE a o. Kazimír Kogut OSPPE. V asistencii aktívne pomáhal Juraj Tirpák, bohoslovec u pavlínov, rodák z Vranova nad Topľou.  Vo svojej homílii o. Rastislav poukázal na to, že Boh od nás nechce, aby sme podávali vo svojich životoch také „výkony“, ktorými sa zapíšeme do Guinnessovej knihy rekordov. Naopak Boh očakáva od nás „výkony“, ktorými sa zapíšeme do Knihy života v Božej sláve naveky.  Sv. omšu svojím spevom obohacoval farský zbor Lumen.                                                                                                               

                                                                                                                   Zapísala: Veronika F.

Zelený štvrtok