Aj v tomto roku môžte poukázať podiel 2% dane pre občianske združenie Bazilika Vranov. Občianske združenie bolo založené pre zachovanie a opravu kultúrnej pamiatky, ktorou je naša bazilika, a taktiež na podporu rôznych aktivít detí, mládeže, rodín a seniorov.

   Cieľom aktivít pre deti je ukázať deťom, že športovať, hrať a zabávať sa dá v kresťanskom duchu. Pri rôznych hrách,športoch a výletoch je potrebná pomoc jeden druhému, že športovať sa dá „férovo“ a bez používania vulgárnych slov a bez nadáviek. Výletmi a aktivitami rodín chceme rodiny povzbudiť a pomôcť im spoločne tráviť a prežívať voľný čas. Pomáhame rodinám tráviť čas na spoločných akciách s deťmi, kde deti majú svoj program a rodičia svoj, ale potom nastáva čas,kedy sa rodina spojí na spoločnej aktivite.
Za tieto vaše príspevky pre občianske združenie sme Vám veľmi vďační. Prosíme Vás o vašu podporu aj v tomto roku.


TLAČIVO - Vyhlásenie 2024 - editovateľné