Aj keď sviatok sv. Pavla pustovníka pripadol tohto roku až na pondelok (15.1.) v našej bazilike sme si ho uctili slávnostnou sv. omšou v nedeľu pri sv. omši o 10.30 hod.   Slávnosti predsedal  ThLic Ing. o. Jozef Timko  OFM cap., toho času pôsobiaci v obci Hriňová.

   Vo svojej homílii poukázal na povolanie človeka a to je: poslúžiť blížnemu tu na zemi a hlásať svojím životom o Bohu. Poukázal na fakt, že človek má myslieť nato, že jeho domov nie je tu na zemi a keho úlohou je približovať sa viac a viac k svojmu Nebeskému Otcovi.
V koncelebre spolu boli všetci otcovia pavlíni pôsobiaci v našej farnosti o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky, o Leander Pietras OSPPE, o. Kazimír Kogut OSPPE a o. Konrád Blicha OSPPE. Sv. omšu svojím spevom obohacoval farský zbor LUMEN. Na záver sv. omši p. Lucia Demčáková v mene veriacich farnosti pogratulovala najprv o. Rastislavovi Ivaneckému k jeho sobotňajším meninám (13.1.) potom poďakovala hosťovi o. Jozefovi Timkovi za prijatie pozvania a nakoniec zablahoželala všetkým otcom pavlínom pri príležitosti sviatku  ich patróna rádu. Tak, ako každý rok, si mohli veriaci po sv. omši uctiť relikviu sv. Pavla pustovníka a pri východe z chrámu boli ponúknutí figou a datľou – potravovou svätca Pavla.
                                                                                                                                      Veronika F.

Odpust Pavol Pustovník 2018