Vianočnú polnočnú sv. omšu odslúžil v našej bazilike o. Rastislav Ivanecký OSPPE, prior, farár, a rektor baziliky. Vo svojej homílii povzbudil prítomných, aby si uvedomili, že úlohou človeka - kresťana je šíriť radostnú zvesť. Slová anjela: „Nebojte sa....“ sú aktuálne aj pre nás dnes.

Pri oltári medzi miništrantami v asistencii sme mohli vidieť rodákov Vranovčanov – kandidátov do rehole otcov pavlínov, ktorí prišli na Vianočné sviatky domov. Sv. omšu svojím vianočným spevom obohacoval farský zbor LUMEN. Tradične na záver sv. omše pri zhasenom svetle, len za osvetlenia stromčekov, jasličiek a milostivého obrazu všetci spoločne zaspievali pieseň TICHÁ NOC.

                                                                                                                 Spracovala Veronika F.

Polnočná