Tento rok pripadol sviatok sv. Mikuláša na stredu, teda na deň, kedy večer bývajú sv. omše za účasti detí. Už pred sv. omšou bolo cítiť v chráme medzi  deťmi netrpezlivé očakávanie sv. Mikuláša.

Ten však prišiel až po sv. omši. No jeho príchod nebol tradičný. Deti sa najprv ponorili do hraného príbehu o kupcovi, ktorý vymenil svoje srdce za bohatstvo. Kupec si časom však uvedomil, že mu to neprinieslo vytúžené šťastie. Chodil po svete a hľadal niekoho, kto mu pomôže. Až stretol sv. Mikuláša, ktorý mu poradil, aby svoj všetok majetok rozdal. Kupec nevedel, ako to urobiť a tak podaroval celý svoj majetok sv. Mikulášovi, ktorý sa rozhodol, že sa oň podelí s prítomnými deťmi. Skôr ako sv. Mikuláš začal rozdávať sladký majetok  pozýval deti aj dospelých, aby mu niečo zaspievali a zarecitovali, z čoho deti mali nefalšovanú radosť. Po pesničke, ktorú mu zaspievali deti zo zboru Bambino Luci nakoniec sv. Mikuláš pozval pomocníkov anjelov, aby začali rozdávať nedočkavým deťom sladké darčeky.
                                                                                                               Spracovala Veronika F

Sviatok sv. Mikuláša