Duchovná príprava pred nedeľňajšou slávnostnou odpustovou sv. omšou vrcholila v sobotu večer.

   Bohatý duchovný program začal Korunkou k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý si pripravili rehoľné sestry z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva pôsobiace vo farnosti v Nižnom Hrušove spolu s mládežou. Potom nasledoval Bolestný sv. ruženec, ktorý si pripravili rehoľné sestry z Kongregácie školských sestier de Notre Dame pôsobiace vo farnosti Vranov – Juh takisto spolu s mládežou. Po modlitbách a duchovných piesňach nasledovala večerná sv. omša, ktorej predsedal vdp. Marek Kunder z kňazského seminára v Košiciach (bývalý farár zo susednej farnosti Čemerné). V úvode sv. omše všetkých prítomných privítal pavlín o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky vo Vranove.  Sv. omšu svojím spevom obohacoval farský zbor Lumen  z farnosti Vranov – Sever. Záver sv. omše patril spievanej Novéne k Vranovskej Panne Márii, po ktorej nasledovala procesia s kópiou milostivého obrazu Panny Márie Vranovskej.  
                                                                                                                              Veronika F.

Deviatnik9