Deviatnik pred odpustovou slávnosťou Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou pokračoval v stredu pri večernej sv. omši opäť pod vedením otcov pallotínov – súrodencov – dvojičiek o. Leonard Lasota SAC a o. Pavol Lasota SAC. 

   V koncelebre spolu s nimi bol pavlínsky kaplán o. Konrád Blicharski OSPPE. Dnes sa v homílii prihovoril o. Leonard, kde spomenul okrem iného udalosti vo Fatime a otázku Lucie adresovanú Panne Márii „či príde aj ona do neba“. Ako podotkol otec Leonard, takúto otázku by sme si mali vážne a často klásť my všetci...  Aj tento večer znovu po požehnaní  nasledovala spievaná Novéna k Panne Márii Vranovskej.

                                                                                                                              Veronika F.

Deviatnik6