Každoročne jeden deň deviatnika pripadá na nedeľu, kedy je sv. omša slávená v priebehu dňa  o 11.00 hod.  Tohto roku hlavným celebrantom na tejto sv. omši bol vdp. Marcel Stanko, farár v Čemernom.  Spolu s ním v koncelebre boli o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky a o. Leander Pietras OSPPE.

   Vo svojej homílii poukázal o. Marcel na túžbu Panny Márie žiť v skrytosti pred ľuďmi. Mali by sme sa nechať inšpirovať jej životom, kde každé slovo a čin vždy dával do popredia Ježiša, Božieho Syna.
Tradične po požehnaní nasledovala spievaná Novéna k Panne Márii Vranovskej.
                                Veronika F.

Deviatnik3