Hlavným celebrantom večernej sv. omše bol rodák z Vranova nad Topľou vdp. Martin Telepún, farár v Hanušovciach nad Topľou. Spolu s ním v koncelebre boli o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky a diakon Horvát, vypomáhajúci v Hanušovciach.

   Vo svojej homílii o. Martin okrem iného poukázal na život v pravde, podľa vzoru nebeskej Matky. V príkladoch zo života poukázal na aká je nevyhnutne dôležitá prítomnosť matky pri výchove dieťaťa. Opäť na záver po požehnaní všetci zhromaždení zaspievali Novénu k Panne Márii Vranovskej.

                                                                                                                       Veronika F.

Deviatnik2