Dňa 27. augusta 2017  mali veriaci farnosti Vranov - Sever možnosť zúčastniť sa na slávnostnej sv. omši pri príležitosti 309 rokov od krvavého slzenia obrazu Panny Márie.
Slávnosti, ktorá začala v nedeľu o 10.30 hod. v bazilike minor predsedal pozvaný hosť kňaz ThLic Juraj Rendeš, PhD., farár vo farnosti Vinné.

   Vo svojej homílii upozornil na dôležitosť obrátenia, ktoré začína vo vytvorení si úprimného vzťahu s Bohom.  V koncelebre spolu s ním boli o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky minor a kaplán o. Leander Pietras OSPPE, ktorý zdokumentoval historické fakty o bazilike minor vo Vranove a vydal ich v knižnej podobe.
Po sv. omši nasledovala slávnostná procesia s kópiou milostivého obrazu Panny Márie ulicami mesta Vranov.  Počas procesie sa veriaci pomodlili slávnostný sv. ruženec. Záver sprievodu bol v bazilike pred hlavným oltárom s milostivým obrazom.
                                                                                                                                   

                                                                                                                                         Veronika F.

309. výročie slzenia obrazu