Kráčame spolu

     Život sa často prirovnáva k ceste a tento symbol sme si vybrali aj my. Život v rodine a manželstve je o ceste, kráčaní, ale o tom, že nie sme sami, že môžeme kráčať spolu a jeden druhému pomáhať.

   Náš deň sme začali svätou omšou, pretože práve v nej dostávame najväčšiu pomoc, pomoc Boha, ktorý je stredom našich rodín, každá rodina dostala aj osobitné požehnanie. Pokračovali sme potom osobitne. Pre rodičov bol pripravení film o tom, ako spolu kráčať v manželstve v dobrom aj zlom a pre deti si pripravili animátori katechézu kde ukázali deťom, ako nás Boh neustále vedie na našej ceste a aké rôzne „značky“ na to používa. Po skončení katechéz sme spolu pokračovali stopovačkou, ktorá sa niesla taktiež v téme, pretože rodinky sa orientovali podľa dopravných značiek a plnili rôzne úlohy. Prechádzali cez prekážkovú dráhu, navigovali jeden druhého, preťahovali sa lanom alebo si stihli aj len tak oddýchnuť. Úlohy boôi náročné menej alebo viac, ale poriadne sme počas nich vyhladli. A tak sme sa s chuťou pustili do výborného guľášu,  ktorý pre nás, tak ako každý rok, pripravila teta Beátka. Po obede bol čas na kávu, rozhovory, hry, chlapci to využili a stihli si zahrať florbal aj futbal. O tretej sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a pokračovali  modlitbou chvál. Deti  sa veľmi tešili, pretože sme spievali  veľa detských piesní, ukazovali a modlili sa aj vlajkami. Pokračovalo sa voľnou zábavou a opekačkou a končili sme až vo večerných hodinách. Bol to deň plný radosti a oslavy rodiny.

Deň rodiny 2017