Veľkonočná vigília, očakávanie Pánovho zmŕtvychvstania, sa v našej bazilike začalo o 20.00 hod. v kostolnej záhrade obradom svetla a následným sprievodom vzkriesenia.  Slávnosti predsedal o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky. Aj túto slávnosť obohacovali svojím spevom oba farské zbory Lumen a Bambino Luci.

V homílii o. Rastislav zdôraznil, že Pán nás všetkých pozýva k osobnejšiemu životu s Ním. Jeho milosrdenstvo je nevyčerpateľné a ubezpečuje nás o nesmiernej láske k nám. Záver slávnosti patril tradične eucharistickému sprievodu smerom do mesta a späť do chrámu, kde sme spoločne zaspievali pieseň „Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja, aleluja“.

VeronikaF

Biela sobota 2017