Na Veľký Piatok sa konala v našom meste krížová cesta od farnosti Vranov – Juh do farnosti Vranov – Sever. Jednotlivé zastavenia, ktoré poskytol vdp. Š. Albičuk, (dekan vranovského dekanátu) si rozdelili rodiny oboch farností. Rozjímania obrazne dotvárala mládež scénickými obrazmi. Napriek nie veľmi teplému počasiu sa krížovej cesty zúčastnilo množstvo veriacich.
Veronika F.

Krížová cesta