Tento rok vyvrcholenie Veľkého týždňa začalo 13. apríla 2017 omšou Večere Pána o 18.00 hod. v našej bazilike. Hlavným celebrantom bol o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár. Spolu s ním v koncelebre bol o. Leander Pietras OSPPE, kaplán. Tento rok umiestnenie 12 mužov, dobrovoľníkov na umývanie nôh sa presunulo z hlavnej uličky chrámu na prvé sedadlá za travertínovou ohrádkou. Slávnosť svojím spevom doprevádzal farský zbor Lumen.
Veronika F.

Zelený štvrtok