Tradične, ako každý rok, majú veriaci možnosť  zúčastniť sa  opäť v týchto dňoch na duchovnej príprave pred odpustovou slávnosťou patróna rádu pavlínov: sv. Pavla prvého pustovníka.Duchovná príprava spočívav deväťdňovej pobožnosti zvanej „pavelky“. Jej podstatou je spev zvaný „hymnus“ k úcte sv. Pavla pustovníka, ktorý má zveršované úryvky zo života svätca.

Spev je za účasti všetkých pavlínov v kláštore spolu s veriacimi, vždy pred sv. omšou. Počas tohto spevu sú otcovia pavlíni sústredení pred bočným oltárom spomínaného svätca  s jeho relikviou. Sviatok sv. Pavla pustovníka sa slávi v Cirkevnom kalendári dňa 15. januára a tohto roku  vyšiel tento sviatok na nedeľu, kedy budeme mať možnosť byť prítomní na pavlínskej odpustovej slávnosti.

Spracovala Veronika F.

Deviatnik k sv. Pavlovi prvému pustovníkovi