Pri nedeľňajšej sv. omši  8.januára 2017 veriaci našej farnosti zablahoželali pavlínskemu kaplánovi o. Leandrovi ku krásnym požehnaným 81 rokom. S pomedzi hojných slov vďaky vyberáme aspoň niektoré myšlienky:
-    Vieme, že nemáte radi pompu, ale chvíle tejto sv. omše sú výnimočnou udalosťou.
-    Chceme vám tlmočiť našu vďačnosť: za vašu službu, za to, ako sa rok čo rok nechávate pohlcovať prácou, v službe Cirkvi a našim dušiam;

-    Ďakujeme vám, že nás živíte Božím slovom a neúnavne s hlbokou láskou k Bohu slúžite pri oltári,aj v pravde v spovednici,a tak vám medzi nami, niekedy nevšímavými a nechápavými,nebadane pribúdajú roky.    
-    Želáme vám v týchto dňoch pavlínskej novény, nech pre vás u nebeského Otca, váš patriarcha sv. Pavol prvý pustovník, vyprosí pevnejšie zdravie a hojnosť všetkých milostí, ktoré potrebujete pre svoje i naše posvätenie.
-    Vyprosujeme Vám, aby ste medzi nami slabými boli opravdivým mužom Božím, naplnený Duchom svätým, bohatý hojnosťou jeho darov.
-    Zverujeme vás bezvýhradne zvlášť do láskavých a starostlivých rúk Panny Márie kráľovnej pustovníkov, nech je ona v každej chvíli vaším útočišťom a vašou silou.
S úctou farníci z farnosti Vranov – Sever.

Slová vďaky predniesla p. JuliannaMelková

81 rokov o. Leandra Pietrasa OSPPE