DC

Miguel Cabrera- mexický maliar: Svätý František Regis so Svätou Rodinou, 1756

„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ Jn1, 14

Božie Slovo je osoba: Ježiš Kristus. V Ňom sa Slovo Božie a prísľuby stávajú životom. Boží Syn sa stáva našim bratom a centrom nášho života. V Ježišovi, Boh Otec nám zjavuje kto je: Boh ktorý miluje, Boh ktorý nás spasí, je blízko k svojmu ľudu. Skrze Krista, Boh nás spája s Ním a On sa spája s Nami: zdieľa náš život. A my môžme odpovedať na túto Božiu lásku- vernou odovzdanosťou Bohu a blížnym. Oslavujme to s Ježišom.

Požehnané Vianočné sviatky a veľa Božích milostí pre celý Nový Rok 2017 praje Páter Darius Čarš, misionár v Mexiku