Tradične aj tento rok veriaci našej farnosti urobili výzdobu z jesenných plodov pri bočnom oltári sv. Pavla prvého pustovníka v našej bazilike, ktorá vyvrcholila modlitbou poďakovania za tohoročnú úrodu. Slávnostná sv. omša, ktorá predchádzala tejto modlitbe sa konala v nedeľu 25. septembra 2016 o 11.00 hod.

Hlavným celebrantom bol kaplán o. Ondrej Kentoš OSPPE a v koncelebrebol kaplán o. Konrád Blicharski OSPPE. Vo svojej kázni o. Ondrej podčiarkol okrem iného, aké dôležité je,  aby v našich životoch rezonoval zvuk harfy – symbol Boha a aké dôležité je, aby každý, kto sa s nami stretne cítil, že patríme Bohu.

Poďakovanie za úrodu 2016