Mesiac september je pre našu baziliku minor výnimočný z dvoch dôvodov. Jedným dôvodom je odpustová slávnosť, ktorú slávime pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie na začiatku septembra a druhým dôvodom je výročie posviacky baziliky.  Tento rok pripadla táto udalosť na stredu 21. septembra.

Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omši so začiatkom o 18.30 hod.  bol pozvaný hosť vdp. Marek Kunder, farár v Čemernom.  V koncelebre spolu s ním bolifarár a rektor baziliky o. Rastislav Ivanecký OSPPE a kaplán o. Konrád Blicharski OSPPE.

Kazateľ vo svojej homílii na jednej strane vyzdvihol výnimočnosť baziliky ako neodmysliteľnej a fakticky jedinej vzácnej historickej pamiatky v meste Vranov nad Topľou na ktorú môžu byť Vranovčania patrične hrdí no na druhej strane upozornil na veľkú zodpovednosť súvisiacu so svedectvom. Teda svedectvom, aké vydáva každé spoločenstvo veriacich, ktoré navštevuje svoj chrám. Na to by mal každý jednotlivec pamätať.

Výročie posviacky baziliky