Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie sa konala 11. septembra 2016 o 10.30. hod. v záhrade baziliky minor. Slávnostnej sv. omši predsedal emeritný biskup Mons. Alojz Tkáč, ktorý vo svojej homílii okrem iného podčiarkol, že Cirkev má úctu k všetkým ženám. Záver kázne patril zvereniu našej farnosti pod ochranu Panne Márii, ktorej narodeniny sme si pripomínali.

Sv. omšu svojím spevom doprevádzali oba farské zbory Lumen a Bambino Luci.

Pri sv. omši v koncelebre bol medzi kňazmi  aj provinciál Slovenskej pavlínskej kváziprovincie o. Martin Lehončák OSPPE.

Odpustová slávnosť 2016