Dňa 16. januára 2016 naša farnosť prežívala výnimočnú udalosť. Presne o 13.00 hod priviezli relikvie sv. Terézie z Lisieux. Nasledovala liturgia slova – privítanie a potom Litánie sv. Terézii od dieťaťa Ježiš, ktoré viedli otcovia pavlíni. Ako prebiehal program počet veriacich, ktorí túžili uctiť si relikvie svätice  stále pribúdal. Už pol hodinu pred večernou sv. omšou bol kostol úplne plný ľudí.

Mnohí mali v rukách ruže, poznajúc známy výrok sv. Terezky: „Svoj čas v nebi budem tráviť tak, že budem konať dobro na zemi. Nechám padať dážď ruží“.  Prinesenými ružami sa veriaci dotýkali relikviára a na záver večernej sv. omše im ich predsedajúci kňaz posvätil.  Príhovory počas celého poobedia a takisto aj homília rozoberala odkaz tejto svätice pre dnešných ľudí – konať drobné skutky lásky a obety k Bohu a svojim blížnym.  Sv. omšu celebroval páter Rudolf Bartal OCD a spolu s ním v koncelebre boli otcovia pavlíni, vranovský dekan ThDr. Štefan Albičuk  a ďalší kňazi z blízkych i vzdialenejších farností.
Každé relikvie pozývajú veriaceho, aby dal priestor Bohu, aby prostredníctvom orodovania daného svätca mohol konať dielo milostí v tom veriacom človekovi, ktorý si ich uctí.  
Putovanie relikvií sv. Terézie je naplnením jej túžby po misionárskom povolaní, jej pokračovania ohlasovania Evanjelia Ježiša Krista, ktorého milovala a neustále túžila, aby bol milovaný. Ako učiteľka Cirkvi nás chce učiť povolaniu lásky nie teoreticky, ale svojím vlastným príkladom (Listy z Karmelu, č.2 str.15)

Veronika Fedorová

Relikvie sv.Terézie