Začiatkom augusta minulého roku 2015 generálny predstavený Rádu pavlínov o. Arnold Chrapkowski  obnovil v Slovenskej kvázi-provincii Bratstvo anjelov strážcov. Podľa Štatútov sa protektorom bratstva  stal provinciál o. Martin Lehončák OSPPE.

Následne dňa 2. októbra 2015 -  na sviatok anjelov strážcov - boli prijatí prví členovia do Bratstva anjelov strážcov v Trnave.
Tohto roku 2016 práve na sviatok sv. Pavla prvého pustovníka  15. januára - patriarchu rádu sv. Pavla prvého pustovníka - boli prijatí do spomínaného Bratstva ďalší členovia tentokrát už nielen v Trnave, ale aj v našej  farnosti Vranov – Sever. Príprava členov trvala tri dni počas večerných sv. omší prostredníctvom homílií počas Deviatnika ku sv. Pavlovi. Prípravu viedol o. Grzegorz Wach OSPPE, promótor Bratstva anjelov strážcov.
Liturgia prijatia sa konala na úvod sv. omše, vyslovením sľubu. Definitívne sa do Bratstva anjelov strážcov v našej farnosti zapísalo 43 veriacich.

Veronika Fedorová

Bratstvo anjelov strážnych