Dňa 6. 9. 2015 sa konala odpustová slávnosť k patrocíniu Narodenia Panny Márie za bohatej účasti veriacich zo širokého okolia Vranovského okresu. Povzbudením a pomaly tradíciou sa stávajú peší pútnici, ktorí doputovali deň skôr z Trebišova a z Giraltoviec. Je dobré pripomenúť, že odpustová slávnosť sa konala v Roku zasväteného života a so spomienkou 25. výročia opätovného príchodu otcov pavlínov do Vranova nad Topľou.

Na začiatku sv. omše otca arcibiskupa i ostatných prítomných privítal prior pavlínskeho kláštora o. Rastislav Ivanecký. Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý v úvode pogratuloval otcom pavlínom k jubilejnému výročiu  a poprial im Božie požehnanie do ďalších rokov. Vo svojej homílii potom otec arcibiskup podčiarkol význam Panny Márie a spôsob jej života. V koncelebre spolu s otcom arcibiskupom boli kňazi vranovského dekanátu i dvaja naši rodáci. Sv. omšu svojím spevom obohacovali farské zbory Lumen a Bambino luci. Na záver prijal otec arcibiskup od miestnych veriacich poďakovanie s prísľubom svojej účasti na Národnom pochode za život v Bratislave (20.9.2015).  

Odpustová slávnosť