Pozvaným kazateľom na 6.deň deviatnika bol vdp. Petr Astrab, kaplán v Hanušovciach nad Topľou, ktorý vo svojej homílii, okrem iného, podčiarkol, že aj keď Panna Mária nerozumela všetkému, nikdy sa nepriečila, ale o všetkom rozjímala vo svojom vnútri. Kazateľ vyzdvihol, že všetkým  nepriaznivým udalostiam čelila s neoblomnou  vierou v Boha.

Spolu s hosťom v koncelebre bol o. Rastislav Ivanecký OSPPE, provinciál rádu pavlínov na Slovensku. Tradične po sv. omši všetci prítomní v chráme zaspievali hymnus k panne Márii vranovskej.
                                                                                                                              Veronika F.

Deviatnik - 6. deň