Ako každý rok, vlastne od nepamäti je súčasťou Štedrého večera účasť na polnočnej sv. omši, ktorá je vigíliou slávnosti Narodenia Pána. Pravé v túto noc si celý kresťanský svet pripomína narodenie Ježiša Krista. Polnočnú sv. omšu 2014 v našej farnosti slávil ako hlavný celebrant farár o. Rastislav Ivanecký OSPPE. Spolu v koncelebre boli s ním kapláni o. Lenader Pietras OSPPE, o. Kazimir Kogut OSPPE a o. Ondrej Kentoš OSPPE a to všetko za účasti veľkého množstva veriacich. Tohto roku bohoslužbu svojim spevom doprevádzali oba farské zbory LUMEN a BAMBINO LUCI. Vo svojej homílii pán farár vyzdvihol, ako zmenil príchod Božieho dieťaťa na tento svet dejiny ľudstva. Boží syn nám priniesol nádej. Nádej do našich vzťahov, našich životov, aj napriek ťažkým údelom, s ktorými sa stretávame.

Vigília slávnosti Narodenia Pána