Vo februári sme odštartovali v našej farnosti Alfa kurz ako súčasť prípravy pre birmovancov. Alfa kurz je medzinárodným kurzom základov kresťanskej viery, ktorý bol založený v Anglicku roku 1977 duchovným anglikánskej cirkvi Charlesom Marnhamom. Dodnes tieto kurzy prebiehajú vo viac ako 169 krajinách sveta v 112 jazykoch a absolvovalo ich viac ako 26 miliónov ľudí. Tieto kurzy sa vyznačujú najmä slobodnou a príjemnou atmosférou, ktorá má pomôcť vytvoriť prístupné prostredie pre každého, kto hľadá a túži nájsť odpovede na základné životné otázky. Nie je určený len pre veriacich, ale možno ešte viac pre tých, ktorí vieru hľadujú alebo sa jej z nejakých dôvodov stránia. Práve pre tieto dôvody to vnímam ako jeden z  najlepších spôsobov prípravy mladých ľudí na sviatosť birmovania. Dnes sa už v mnohých farnostiach príprava na birmovku zanedbáva a vôbec sa význam tejto sviatosti v povedomí mladých ľudí veľmi potláča. Preto sme sa my, ako aktívne Spoločenstvo mladých pri bazilike, ktorí sme si sami týmto kurzom prešli, rozhodli venovať mladým v našej farnosti a darovať im možnosť zmeny pohľadu na vieru i sviatosť birmovania, ponúknuť im osobnú skúsenosť, ktorá im môže veľmi kladne zmeniť názory i pohľad na život. Spolu s o. Konradom a s o. Marcel z farnosti Čemerné, ktoré sa s nami na tomto kurze spojilo, sa stretávame na dvojhodinových stretnutiach každú sobotu počas 8. týždňov. Každé stretnutie má svoj stály a predpísaný plán a svoju určenú tému. Snažíme sa vytvoriť mladým ľuďom im podobnú atmosféru a zaujať ich humorným a voľným spôsobom. Momentálne máme za sebou štyri stretnutia a keďže je to všetko o Bohu, nemôže to byť bez Boha, prosíme Vás o modlitbovú pomoc za nás mladých, ktorí to pripravujeme a za tých mladších, ktorí sa pripravujú.