Tak, ako už niekoľko rokov, aj tento sa mladí z našej farnosti rozhodli poňať slávenie svätej omše iným spôsobom. Svätá omša sa neodohrávala vo vnútorných priestoroch, ako zvyčajne, ale v kostolnej záhrade. Ro"c"ková omša sa konala 5.9.2015, deň pred slávením odpustu, o 21. hodine. Avšak prípravy spevákov a kapely sa začali už o dosť skôr. Nacvičovali všade, kde to bolo možné a stále, keď sa dalo.