omsa LIVE plagat web Copy

     ,,Základným kameňom bohatého života je robiť to, čo zbožňujeme." (Walter Dyer)

     

      Už hneď na úvod si dovolím tvrdiť, že všetci, ktorí sa na príprave podieľali, a to cez kňazov, technikov, osvetľovačov, až po hudobníkov a spevákov, robili to, čo zbožňujú. Verím, že o tom dokázali presvedčiť všetkých prítomných.

Tak, ako už niekoľko rokov, aj tento sa mladí z našej farnosti rozhodli poňať slávenie svätej omše iným spôsobom. Svätá omša sa neodohrávala vo vnútorných priestoroch, ako zvyčajne, ale v kostolnej záhrade. Ro"c"ková omša sa konala 5.9.2015, deň pred slávením odpustu, o 21. hodine. Avšak prípravy spevákov a kapely sa začali už o dosť skôr. Nacvičovali všade, kde to bolo možné a stále, keď sa dalo.