Budovanie vzťahu manželov. Prehĺbenie vzťahov v rodine. Investícia do vzájomného vzťahu. Aj takto možno charakterizovať stretnutia manželov, ktoré poznáme ako kurz Manželské večery. Autormi tohto kurzu sú manželia Nicky a Sila Lee. Žijú v Anglicku, manželmi sú 25 rokov, majú štyri deti.

Tento osvedčený a praktický návod na spôsob riešenia rôznych situácií v manželskom živote prebieha v rôznych krajinách Európy. Po súhlase arcibiskupského úradu v Košiciach prebiehajú kurzy aj v našej arcidiecéze.

V našej farnosti sa začiatkom februára tohto roka po siedmykrát zišlo na toto „manželské rande" deväť párov z rôznych farností nášho dekanátu. Manželia využili spoločne strávený čas na zblíženie a zároveň na oboznámenie sa s témami, napr. budovanie pevných základov, správna komunikácia, riešenie konfliktov, odpúšťanie. Na tieto témy prítomní manželia počúvali názory i skúsenosti z manželského života autorov kurzu aj ich hostí. Manželia mali vyhradený čas na vzájomný rozhovor, počúvanie jeden druhého. Diskrétnosť a intimita vzájomného zdieľania bola zaručená každému manželskému páru. Skupinové diskusie nie sú súčasťou kurzu. Manželia sa posilňujú vzájomnou modlitbou i podpornou modlitbou spoločenstva zúčastnených manželov. Na každom stretnutí dostávali od kňaza požehnanie. Príjemnú atmosféru umocňovala pekná hudba. Páry si navzájom pripravovali aj malé pohostenie.

Po siedmom stretnutí na Kvetnú nedeľu stretli sa rodiny spolu s deťmi na sv. omši, na ktorej po obnovení manželských sľubov o. Rastislav manželom udelil záverečné požehnanie. Celý kurz aj posedenie rodín spolu s organizátormi kurzu sa konalo v obnovených priestoroch Katolíckeho kultúrneho domu, za čo patrí naše uznanie. Príjemná atmosféra, pozitívne ohlasy na celý priebeh a hlavne prínos kurzu do manželského i rodinného života boli zadosťučinením pre všetkých, ktorí sa na príprave kurzu podieľali akýmkoľvek spôsobom – po stránke technickej, organizačnej, časom stráveným pri deťoch účastníkov kurzu, prípravou miestnosti i celým „servisom" počas jednotlivých večerov.

Prísľub vzájomnej modlitby za všetkých zúčastnených aj po formálnom ukončení kurzu je dôkazom, že to dobré, čo kurz poskytol do bežného života, s dôverou v Božiu prítomnosť a jeho pomoc pri poslaní a úlohe tradičnej rodiny v našich podmienkach, sa podarí naplniť.

Manželia Bradovkovi