Tak ako po minulé roky aj tento rok sa koledníci našej farnosti rozhodli neporušiť tradíciu a šíriť ducha Vianoc v rodinách. Tento rok sa prihlásilo pätnásť detí, ktoré sme rozdelili do troch skupiniek a spolu so svojimi animátormi s úsmevom na tvári, kráčali aj napriek nepriaznivému počasiu po uliciach mesta. Detské postavičky zdobili vyrobené kostýmy anjelov, pastierov, či troch kráľov. Päť hodín obety našich detí prinieslo úrodu.

Podarilo sa nám vyzbierať 1003 eur pre tých najchudobnejších. Táto suma svedčí aj o veľkorysosti domácich, ktorí nás vždy srdečne privítali. Každú domácnosť naplnil spev vianočných kolied, či hlas detí recitujúcich báseň. Samozrejme nechýbali ani vinše tých najmenších. V každej rodine potom nasledovalo občerstvenie vianočným pečivom alebo teplým čajom. Keď sa na záver všetky skupinky stretli, mali deti možnosť vybiť si svoju zvyšnú energiu pri stolových hrách a spokojne odísť domov.


Erika Kušnírová

Koledníci