V našej farnosti budeme koledovať už po 19-krát. Z vykoledovaných peňazí budú podporené mnohé projekty:

  • Keňa – katolícka diecéza LODWAR – vzdelávanie dospelých, vodný projekt Turkana, ktorý zmierňuje akútny nedostatok vody
  • Keňa – chlapčenská stredná škola a program detskej záchrany v NYERI – chlapci sa učia mnohým remeslám
  • Keňa – rehabilitačné a reintegračné centrum MWANGAZA pre deti a mladých z ulice – deťom a mladým sa prinavracia ich dôstojnosť a umožňuje sa im návrat do bežného života
  • Južný Sudán – rekonštrukcia nemocnice
  • Etiópia – vzdelávanie dievčat s postihnutím v oblasti MUNESA
  • Rwanda – dokončenie prijímacej budovy s ambulanciami zdravotného strediska v KIBEHO

Tohtoročné koledovanie pre nás koledníkov vo VRANOVE je vynimočné aj preto, že vysielacia sv. omša s požehnaním koledníkov bude práve u nás. Z tohto dôvodu našu farnosť navštívi J.E. mons. Alojz Tkáč emeritný biskup. Sv. omša bude 14.12.2014 o 11.00 hod.

Koledovanie detí v rodinách bude 26.12.2014. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov sa môžu zapísať v sakristii.
Všetci koledníci ďakujú o. Rastislavovi nášmu farárovi, za jeho podporu pri príprave koledovania a ochotu prijať všetkých koledníkov na vysielacej sv. omši.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli akýmkoľvek spôsobom podporiť Dobrú novinu.

Koledovanie