Podajme ruku deťom

Pod mottom Podajme ruku deťom sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista do rodín v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje. Každoročne rastúci počet koledníkov potvrdzuje, že tradícia spojená s rozmerom solidarity a pomoci ľuďom v núdzi sa stala príťažlivou aj pre dnešné deti a mladých. Dobrá novina je najrozsiahlejšou akciou eRka a prekračuje rámec nielen jeho členskej základne, ale aj hranice Slovenska a európskeho kontinentu. Dobrá novina je zároveň verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR. Počas vianočného obdobia deti koledami a vinšmi ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí. Súčasne zbierajú finančné prostriedky, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v krajinách afrického kontinentu. Koledovanie detí z eRka pod názvom DOBRÁ NOVINA sa na Slovensku po prvýkrát pripravovalo ku Vianociam 1995.

DOBRÁ NOVINA v sebe spája:

  1. verejnú zbierku na podporu projektov pre africké krajiny,
  2. program rozvojového vzdelávania,
  3. program vysielania dobrovoľníkov do podporovaných projektov v Afrike.

Podpora Dobrej noviny sa má dostať naozaj k tým, ktorí ju najviac potrebujú, a zároveň byť čo najúčinnejšia. Pri posudzovaní projektov sa berie do úvahy pomoc človeku ako celostnej bytosti, s jeho telesnými, psychickými i duchovnými potrebami. Pri schvaľovaní projektov sa preto zvažujú viaceré kritériá.

Projekty financované z Dobrej noviny majú byť:

  • určené najslabším a najohrozenejším (deti, mladí, ženy, rodiny v núdzi, ľudia s telesným a duševným postihnutím),
  • zamerané na základné ľudské potreby (pitná voda, vzdelanie, zdravotnícka starostlivosť, dodržiavanie ľudských práv),
  • so silným rozvojovým aspektom a s dlhodobou perspektívou.

Rozvojové projekty sa svojou podstatou líšia od humanitárnych projektov, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom v situácii krajnej núdze. Rozvojové projekty väčšinou trvajú niekoľko rokov, najmä ak sú zamerané na deti a mladých. Z tohto dôvodu podporuje Dobrá novina aj projekty, ktoré trvajú 2-3 roky. Poskytuje tak projektovým partnerom finančnú istotu a umožňuje im sústrediť sa na konkrétnu prácu bez toho, aby museli veľa energie investovať do získavania peňazí potrebných na chod projektov.
Dobrá novina vstupuje tento rok už do svojho 20.ročníka.