V sobotu, 16.júna, sa to v našich farských priestoroch hemžilo kráľovskými rodinkami, ktoré sa už tradične, ako každý rok, stretli, aby trávili čas spolu so svojou rodinou.

   Keďže je v médiách veľmi stále aktuálnou správou kráľovská svadba, rozhodli sme sa to aj my poňať trochu kráľovsky. A keďže veríme v to, že Boh je našich Kráľom a my sa chystáme do jeho Nebeského kráľovstva, znamená to, že sme dcéry a synovia Kráľa a na túto úlohu sa chceme pripravovať už tu na zemi, v našich rodinách. Deň sme začali spoločnou svätou omšou, po ktorej dostala každá rodina alebo jednotlivec osobitné požehnanie. Potom sme sa na chvíľku rozdelili. Rodičia si pozreli film o sile manželstva a rodiny. Deti mali katechézu o tom, že kráľovské deti majú veľmi dôležité poslanie už tu na zemi, rozdávať Božiu lásku. Nasledoval guľáš a potom sa naše rodinky vybrali na stopovačku, kde sa postupne dozvedali, aké čnosti sú typické pre takú kráľovskú rodinu. O tretej hodine sme sa pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu a pokračovali sme v modlitbe chvál. Deň sme zakončili opekačkou. Mali sme sa v tento deň naozaj kráľovsky.

Deň rodiny