Každoročný vianočný koncert zboristov Bambiňákov nesmel chýbať ani minulý rok. Počas týchto Vianoc sme sa rozhodli, že náš talent chceme ukázať aj v iných mestách a farnostiach. Začali sme sa tak usilovne pripravovať a nacvičovať od novembra. Naše nácviky boli pohodové, zábavné, no ku koncu aj napäté kvôli chorobe, ktorá neobišla ani jedného z nás.

web_vranov_543x768.png

Mnohí ľudia by si mysleli, že keď je vianočný koncert vo farnosti už po niekoľkýkrát, bude to o tom istom. A my ich každý rok presvedčíme, že sa mýlia. Otvoríme sa novým možnostiam a pripravíme čosi nečakané. Tento rok sme oslovili mladých- spoločenstvo pri Bazilike .

     Po celoročnej námahe, či už sa týka rôznych „vybavovačiek“ alebo spevu nielen na svätých omšiach, sobášoch, počas Vianoc, Veľkej noci a mnohých iných akcií, prichádza leto. A vtedy si každý správny Bambiňák zráta dva a tri a uvedomí si, že vytúžená chatovačka je už nablízku.

Vianocny koncert Vranov